ANKARA

Otel : +90 312 658 00 00 Rez: +90 312 658 00 00

Spor Masajı
X

Sportif faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik bir masaj türüdür. Diğer masajlara oranla sert hareketler yoğunluktadır. Sportif etkinliklerde, etkinlik öncesinde veya sonrasında uygulanır. Spor masajını klasik masajdan ayıran en önemli özellik ritm, süre ve bası miktarının değişik olmasıdır.

       


HOTEL MIDAS